De concerten van de SKA worden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van:

Stadsfonds Almelo

Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

Fonds Podiumkunsten 

Cultuurfonds 

Stichting Almelo Promotie

URENCO